Sergi Saballs, estudiant de la UdG, realitza el seu treball final de carrera a PrevenControl

L'estudiant de la Universitat de Girona (UdG), Sergi Saballs, realitza el seu projecte final de carrera 'Viabilitat energètica de la sobrealimentació tèrmica de motors de combustió interna' a les instal·lacions ITV de PrevenControl a Girona. Tal i com es cita a la introducció del projecte, aconseguir motors més eficients energèticament és i ha estat la gran fita de la indústria de l'automòbil. Per aconseguir aquest objectiu és molt habitual l'ús de la sobrealimentació, sobretot mitjançant turbocompressors que compliquen la mecànica…

Sergi Saballs, estudiante de la UdG, realiza su proyecto final de carrera en PrevenControl

El estudiante de la Universitat de Girona (UdG), Sergi Saballs, realiza su proyecto final de carrera 'Viabilidad energética de la sobrealimentación térmica de motores de combustión interna' en las instalaciones ITV de PrevenControl en Girona. Tal y como se cita en la introducción del proyecto, conseguir motores más eficientes energéticamente es y ha estado el gran…

PrevenControl reune a un gran número de organizaciones en la jornada ‘Buenas Prácticas en Movilidad y Seguridad Vial’ en Girona

Empresas y entidades de diferentes sectores expusieron sus buenas prácticas para lograr los objetivos establecidos PrevenControl presentó 'Road Safety Simulator', una unidad móvil para la formación práctica en movilidad segura con la tecnología más avanzada del mercado El 18 de marzo se llevó a cabo en el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona la jornada 'Buenas Prácticas…

PrevenControl reuneix a un gran nombre d’empreses i entitats en la jornada ‘Bones Pràctiques en Mobilitat i Seguretat Viària’ a Girona

Empreses i entitats de diferents sectors van exposar les seves bones pràctiques per assolir els objectius establerts PrevenControl va presentar 'Road Safety Simulator', una unitat mòbil per a la formació pràctica en mobilitat segura amb la tecnologia més avançada del mercat El 18 de març es va dur a terme al Parc Científic i Tecnològic…